Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage
  2. @nuswales
NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales
Fullname

NUS Wales / UCM Cymru

Bio Promoting, defending and extending the rights of students since 1973. / Hyrwyddo, amddiffyn ac ymestyn hawliau myfyrwyr ers 1973.

Profile Url

Suggested users for Instagram Profile "NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales)"
Kim Jones (@pwllywrach) Instagram Profile Photo pwllywrach

Kim Jones

AberResLife (@aberreslife) Instagram Profile Photo aberreslife

AberResLife

Lloyd Harris (@lloydharris92) Instagram Profile Photo lloydharris92

Lloyd Harris

Whitney Brown (@whitneylouisa) Instagram Profile Photo whitneylouisa

Whitney Brown

Michelle Townsend (@micheymathers) Instagram Profile Photo micheymathers

Michelle Townsend

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram photos and videos

List of Instagram medias taken by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales)

Advertisement

Caffi Sïo Report Download 1 30

Diolch o galon i bawb a ymunodd â ni a @united.purpose yn ein Derbyniad Diodydd yr Haf heno! Llawer o waith cyffrous o’n blaenau a dechrau arbennig i’n partneriaeth! / Thanks to everyone who joined us and @united.purpose at our Summer Drinks Reception tonight! Lots of exciting work ahead and what a great start to our partnership!

Advertisement

image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Barod ar gyfer ein Derbyniad Diodydd yr Haf ar y cyd â @united.purpose yn @caffisio / Ready for our Summer Drinks Recept" - 1805976167926551207
Report Download 0 17

Barod ar gyfer ein Derbyniad Diodydd yr Haf ar y cyd â @united.purpose yn @caffisio / Ready for our Summer Drinks Reception with @united.purpose at @caffisio!

Advertisement

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "President-elect / Llywydd-etholedig @gwynethsw: “For too long education has been the preserve of a privileged few. Chang" at Radisson Blu Hotel, Cardiff - 1786527476941688380

President-elect / Llywydd-etholedig @gwynethsw: “For too long education has been the preserve of a privileged few. Changing that will take effort from all of us.”

Today our President-elect @gwynethsw is at the Social Mobility Summity for Wales - she’ll be delivering the keynote closing call to action later on! // Mae ein Llywydd-etholedig @gwynethsw yn teulio’r diwrnod yn Uwchgynhadledd Symudedd Cymdeithasol Cymru - bydd ni’n traddodi’r galw cyweirnod i weithredu i gloi’r diwrnod nes ymlaen!

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Diwrnod gret yng Nghaerfyrddin ar gyfer Rhwydwaith y Swyddogion a’r Prif Weithredwyr 😎 | Great day in Carmarthen for the" at TSDSU - 1785046667655363118
TSDSU Report Download 1 18

Diwrnod gret yng Nghaerfyrddin ar gyfer Rhwydwaith y Swyddogion a’r Prif Weithredwyr 😎 | Great day in Carmarthen for the Officers’ and CEOs’ Network 😎

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Looking forward to joining Officers, Officers-elect, and CEOs from Wales’ students’ unions at TSD today! / Edrych ymlaen" at Trinity Saint David Students' Union - 1784762795742808099

Looking forward to joining Officers, Officers-elect, and CEOs from Wales’ students’ unions at TSD today! / Edrych ymlaen at ymuno â Swyddogion, Swyddogion-etholedig, a Phrif Weithredwyr undebau myfyrwyr Cymru yn y Drindod heddiw!

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Mae angen i’n llywodraeth fuddsoddi ar frys mewn gwasanaethau iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg. ▪️ The Welsh Government nee" at UCM Cymru - NUS Wales - 1782102003767588922

Mae angen i’n llywodraeth fuddsoddi ar frys mewn gwasanaethau iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg. ▪️ The Welsh Government needs to invest urgently in Welsh-medium mental health services.

Report Download 0 6

Here’s what our Acting President @carmen_ria thinks about today’s “debate” in the Westminster parliament... // Dyma yw barn ein Llywydd Gweithredol am y “ddadl” ar bleidleisiau’n 16 oed yn senedd San Steffan heddiw...

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Diolch i @futuregencymru Sophie Howe am gyfarfod buddiol iawn heddiw â’n Llywydd Gweithredol @carmen_ria - edrych ymlaen" at St Mary Street/High Street - 1770606202667302794

Diolch i @futuregencymru Sophie Howe am gyfarfod buddiol iawn heddiw â’n Llywydd Gweithredol @carmen_ria - edrych ymlaen at gydweithio a chreu ffordd i fyfyrwyr gyfrannu at y gwaith hollbwysig o greu Cymru sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 🌎🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 // Thanks to Future Generations Commissioner Sophie Howe for a great meeting with our Acting President @carmen_ria today - looking forward to working with you to build a way for students to contribute to the crucial task of creating a Wales fit for future generations. 🌎🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Tonight we were at the first ever joint meeting of the National Assembly’s cross-party groups on Universities and on FE and Future Skills. @carmen_ria and @gwynethsw gave a presentation on the importance of putting the student voice at the heart of education. Great that Education Secretary @kirstywilliamsam was able to be there tonight too! // Heno roeddem yng nghyd-gyfarfod cyntaf erioed grwpiau trawsbleidiol y Cynulliad ar Brifysgolion ac ar AB a Sgiliau’r Dyfodol. Cyflwynodd @carmen_ria a @gwynethsw drafodaeth am bwysigrwydd dodi llais y myfyrwyr wrth galon addysg. Braf iawn cael cwmni’r Ysgrifennydd Addysg @kirstywilliamsam yno hefyd!

Ar ei diwrnod olaf fel Llywydd UCM Cymru, diolch o galon i @ellenrosejones am ei blynyddoedd o wasanaeth i fudiad y myfyrwyr! || On her last day in office as NUS Wales President, thank you to @ellenrosejones for her years of service to the student movement!

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Our outgoing President @ellenrosejones and President-elect @gwynethsw are in Llandudno this weekend for #WelshLab18 Conf" at Venue Cymru - 1762420951285545745
Venue Cymru Report Download 0 12

Our outgoing President @ellenrosejones and President-elect @gwynethsw are in Llandudno this weekend for Conference, speaking to politicians and Labour members about our priorities. // Mae ein Llywydd ymadawol @ellenrosejones a’n Llywydd-etholedig @gwynethsw yn Llandudno y penwythnos hwn yn Nghynhadledd i siarad â gweidyddion ac aelodau’r Blaid Lafur am ein blaenoriaethau.

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "“Let’s not lose sight of the people at the heart of the system: apprentices. They deserve a system that works and is fai" at Park Inn by Radisson Cardiff City Centre - 1760902758721241366

“Let’s not lose sight of the people at the heart of the system: apprentices. They deserve a system that works and is fair. Let’s make it happen.” Dirprwy Lywydd/Deputy President @carmen_ria - Seminar

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Gyda bo @carmen_ria bant ar ei theithiau ‘fory ac @ellenrosejones yn ein gadael ni cyn bo hir, heddiw yw’r diwrnod olaf " at Wales Millennium Centre - 1760371132853485971

Gyda bo @carmen_ria bant ar ei theithiau ‘fory ac @ellenrosejones yn ein gadael ni cyn bo hir, heddiw yw’r diwrnod olaf i’n tair swyddog llawn-amser fod gyda’i gilydd yng Nghaerdydd. 😢 // With @carmen_ria off on her travels tomorrow and @ellenrosejones leaving us soon, today was the last day our three full-time officers were together in Cardiff. 😢

Diwrnod prysur yn y wasg inni heddiw. Ein llywydd @ellenrosejones yn trafod streiciau @ucunion a’n Swyddog y Gymraeg @mirainllwyd yn trafod dwyieithrwydd â @bbcwalesnews. Ewch i’n Twitter @ucmcymru i ddod o hyd i’r straeon llawn! // Busy press day for us today - our president @ellenrosejones talking @ucunion strikes, and our Welsh Language Officer @mirainllwyd talking about bilingualism, with @bbcwalesnews. Head to our Twitter @nuswales for the links!

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Da cael cyfarfod â @jacksargeantam yn ei swyddfa yn Nhŷ Hywel y p’nawn ma! Edrych ‘mlaen at gydweithio. // Good to meet " at The National Assembly for Wales - 1740041892420242022

Da cael cyfarfod â @jacksargeantam yn ei swyddfa yn Nhŷ Hywel y p’nawn ma! Edrych ‘mlaen at gydweithio. // Good to meet @jacksargeantam in his Assembly office this afternoon. Looking forward to working together! @gwynethsw

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Great to catch up with Baroness Eluned Morgan AM, Minister for Welsh Language and Lifelong Learning, this afternoon. Loo" at The National Assembly for Wales - 1733555604816982567

Great to catch up with Baroness Eluned Morgan AM, Minister for Welsh Language and Lifelong Learning, this afternoon. Looking forward to the Minister’s speech at tomorrow! // Gwych cael dal lan ‘da’r Farwnes Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, y p’nawn ‘ma. Edrych ‘mlaen at araith y Gweinidog yn ‘fory!

Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Cafodd ein Swyddog y Menywod @gwynethsw gyfarfod buddiol ag Arweinydd y Tŷ Julie James AC bore ‘ma i drafod cyd-flaenori" at The National Assembly for Wales - 1705157698456566689

Cafodd ein Swyddog y Menywod @gwynethsw gyfarfod buddiol ag Arweinydd y Tŷ Julie James AC bore ‘ma i drafod cyd-flaenoriaethau a chynnydd ar agenda . // Our Women’s Officer @gwynethsw had a great meeting with Leader of the House Julie James AM this morning to discuss joint priorities and progress on the agenda.