Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage ›
  2. @commissionersw
South Wales PCC (@commissionersw) Instagram Profile Photo commissionersw
Fullname

South Wales PCC

Bio Office of the South Wales Police & Crime Commissioner - what we do, the places we go and the people we meet

Profile Url

Statistics for "South Wales PCC (@commissionersw)"
Suggested users for Instagram Profile "South Wales PCC (@commissionersw)"
New Pathways (@newpathways1993) Instagram Profile Photo newpathways1993

New Pathways

Shrey@ Yadav (@shreya_yadav_12) Instagram Profile Photo shreya_yadav_12

Shrey@ Yadav

Kaleidoscope Project (@kaleidoscopeproject1968) Instagram Profile Photo kaleidoscopeproject1968

Kaleidoscope Project

Elizabeth Moore (@elizabethmoore4) Instagram Profile Photo elizabethmoore4

Elizabeth Moore

Andreia Santos (@andreiasantos8981) Instagram Profile Photo andreiasantos8981

Andreia Santos

South Wales PCC (@commissionersw) Instagram photos and videos

List of Instagram medias taken by South Wales PCC (@commissionersw)

Bumped into an unusual visitor in South Wales Police Headquarters reception this morning! 🐕🚔 ____________________ Gwnaethom daro ar ymwelydd anarferol yn nerbynfa Pencadlys Heddlu De Cymru y bore 'ma!🐕🚔

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Great atmosphere and engagement in Cardiff today! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Awyrgylch ac ymgysylltu gwych yng Nghaerdydd heddiw! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
#" at Wales Millennium Centre - 1841456865260897606

Great atmosphere and engagement in Cardiff today! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Awyrgylch ac ymgysylltu gwych yng Nghaerdydd heddiw! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "If you share too much personal or financial information in posts and profiles it could lead to someone stealing your ide" at South Wales Police Headquarters - 1836300123799602358

If you share too much personal or financial information in posts and profiles it could lead to someone stealing your identity. Take care about what you share  _______________________ Gallai rhannu gormod o wybodaeth bersonol neu ariannol mewn negeseuon a phroffiliau arwain at rywun yn dwyn eich hunaniaeth. Cymerwch ofal dros yr hyn rydych yn ei rannu

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Wales is yellow! Huge congratulations Geraint Thomas!
__________________
Mae Cymru’n felyn! Llongyfarchiadau mawr Gerain" at Whitchurch, Cardiff, United Kingdom - 1834892025289575978

Wales is yellow! Huge congratulations Geraint Thomas! __________________ Mae Cymru’n felyn! Llongyfarchiadau mawr Geraint Thomas!

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Did you know we have Animal Welfare Visitors (volunteers) who check on the health and welfare of our police dogs and hor" at South Wales Police Headquarters - 1831246322562639394

Did you know we have Animal Welfare Visitors (volunteers) who check on the health and welfare of our police dogs and horses? 🐶🐴 _______________________ Ydych chi'n gwybod bod gennym Ymwelwyr Lles Anifeiliaid (gwirfoddolwyr) sy'n gwirio iechyd a lles cŵn a cheffylau'r heddlu? 🐶🐴

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "The Commissioner speaks to BBC Wales about phone calls to the South Wales Police 1️⃣0️⃣1️⃣ non-emergency number ☎️
_____" at South Wales Police Headquarters - 1827728076605569271

The Commissioner speaks to BBC Wales about phone calls to the South Wales Police 1️⃣0️⃣1️⃣ non-emergency number ☎️ _______________________ Y Comisiynydd yn siarad gyda BBC Wales parthed galwadau ffôn i 1️⃣0️⃣1️⃣, sef y rhif ffôn i riportio digwyddiad nad yw'n argyfwng ☎️

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "South Wales Police Headquarters, Bridgend 🚔☀️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
____________________
Pencadlys yr Heddlu De Cymru, Pen-y-bont 🚔☀️🏴󠁧" at South Wales Police Headquarters - 1827548424775678507

South Wales Police Headquarters, Bridgend 🚔☀️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ____________________ Pencadlys yr Heddlu De Cymru, Pen-y-bont 🚔☀️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Sunny morning in Cardiff where we’ve been talking about ASB, vulnerable people and homelessness 🤝#reviewtogether #commis" at County Hall Cardiff - 1826891350085614603

Sunny morning in Cardiff where we’ve been talking about ASB, vulnerable people and homelessness 🤝

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Our 2018 Victims Fund has given £170,675 to 7 local organisations to support victims across South Wales 🤝
______________" at South Wales Police Headquarters - 1822505276441776859

Our 2018 Victims Fund has given £170,675 to 7 local organisations to support victims across South Wales 🤝 ____________________________ Mae’r Gronfa Dioddefwyr wedi rhoi £170,675 i 7 prosiect sy’n gweithio i gynorthwyo dioddefwyr yn De Cymru

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "In Cardiff Bay Police Station today for a meeting between the Commissioner and South Wales Police Chief Officers – not a" at Cardiff Bay Police Station - 1820481869634270099

In Cardiff Bay Police Station today for a meeting between the Commissioner and South Wales Police Chief Officers – not a bad view to have from the office! ☀️⛵️🏞 ________________________________ Yng Ngorsaf yr Heddlu Bae Caerdydd heddiw ar gyfer cyfarfod rhwng y Comisiynydd a Phrif Swyddogion Heddlu De Cymru – am olygfa o'r swyddfa!

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "It was good to support the Op Close Pass launch today in Cardiff with friends from South Wales Police 🚴‍♀️🚔☀️ #opclosepa" at Cardiff City Hall / Neuadd y Ddinas Caerdydd - 1819105861475647006

It was good to support the Op Close Pass launch today in Cardiff with friends from South Wales Police 🚴‍♀️🚔☀️

The sun is out in Cardiff and so are we! Supporting road and cycle safety at the Velothon ☀️😎🚴‍♂️

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "From all of us here in the Commissioner's Team we'd like to say a big Happy Birthday and thank you to the NHS and all of" at South Wales Police Headquarters - 1816675450640212492

From all of us here in the Commissioner's Team we'd like to say a big Happy Birthday and thank you to the NHS and all of its wonderful staff (past and present!) 7️⃣0️⃣ 🎂___________________________ Oddi wrth bob un ohonom yma yn Nhîm y Comisiynydd, hoffem ddweud Pen-blwydd Hapus iawn a diolch yn fawr i'r GIG a'i holl staff hyfryd (blaenorol a phresennol!)

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Not everyone online is who they claim to be. Do you know how to spot the signs if your child’s being bullied, trolled, g" at South Wales Police Headquarters - 1815988249757719163

Not everyone online is who they claim to be. Do you know how to spot the signs if your child’s being bullied, trolled, groomed or otherwise abused? A mix of parental controls, ISP filters and sound advice will help to ensure a balanced approach to your kids’ online safety www.getsafeonline.org/safekids 🎮📱💻 __________________________________ Nid yw pawb ar-lein yn dweud y gwir am bwy ydyn nhw. Wyddoch chi sut i adnabod arwyddion bod eich plentyn yn cael ei fwlio, yn cael ei drolio, wedi magu perthynas amhriodol ar-lein neu'n cael ei gam-drin fel arall? Bydd cymysgedd o reolaethau rhieni, hidlyddion ISP a chyngor cadarn yn helpu i sicrhau dull cytbwys o ddiogelu eich plant ar-lein www.getsafeonline.org/safekids

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Get to know for yourself about the social media sites, video streaming, gaming apps and other things your kids access on" at South Wales Police Headquarters - 1814518268000386554

Get to know for yourself about the social media sites, video streaming, gaming apps and other things your kids access online. Chat with them about safe and appropriate usage www.getsafeonline.org/safekids _______________________________________ Bydd cymysgedd o reolaethau rhieni, hidlyddion ISP a chyngor cadarn yn helpu i sicrhau dull cytbwys o ddiogelu eich plant ar-lein www.getsafeonline.org/safekids

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Fantastic contributions from the organisations bidding for funding at our Victim Fund Engagement Day – well done to all." at South Wales Police Headquarters - 1811042962715199910

Fantastic contributions from the organisations bidding for funding at our Victim Fund Engagement Day – well done to all. Now it’s over to our panel who will be responsible for deciding which of the bids have been successful ______________________________________ Cyfraniadau gwych gan y sefydliadau a wnaeth gynigion am gyllid yn ein Diwrnod Ymgysylltu – da iawn i bawb. Y panel fydd yn gyfrifol o hyn ymlaen am benderfynu ar ba gynigion sydd wedi bod yn llwyddiannus

Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Chief of Staff Lee Jones opens our Victim Fund Engagement Day here in Police Headquarters. Working with Community Founda" at South Wales Police Headquarters - 1810918955978418307

Chief of Staff Lee Jones opens our Victim Fund Engagement Day here in Police Headquarters. Working with Community Foundation in Wales we’ll be hearing from 11 organisations this morning, all aiming to further enhance support services for victims across South Wales. Good luck to everyone! _____________________________________ Pennaeth Staff Lee Jones yn agor Diwrnod Ymgysylltu'r Gronfa i Ddioddefwyr yma ym Mhencadlys yr Heddlu. Gan gydweithio â Sefydliad Cymunedol yng Nghymru byddwn yn clywed gan 11 sefydliad y bore yma sydd am wella gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr ymhellach ledled De Cymru. Pob lwc i bawb!