Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage
  2. vwcampervanlife

#vwcampervanlife photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #vwcampervanlife on Instagram

Advertisement

VWBusMag (@vwbusmag) Instagram Profile Photo vwbusmag

VWBusMag

image by VWBusMag (@vwbusmag) with caption : "Luke Wilkes built this cool high-top camper for him mum! We liked it so much we featured it in issue 77. 📸@athompsonspho" - 1871843178622183894
Report Download 2 135

Luke Wilkes built this cool high-top camper for him mum! We liked it so much we featured it in issue 77. 📸@athompsonsphoto vanlife

Advertisement

VWBusMag (@vwbusmag) Instagram Profile Photo vwbusmag

VWBusMag

image by VWBusMag (@vwbusmag) with caption : "Luke Wilkes built this cool high-top camper for him mum! We liked it so much we featured it in issue 77. 📸@athompsonspho" - 1871842907359803361
Report Download 0 80

Luke Wilkes built this cool high-top camper for him mum! We liked it so much we featured it in issue 77. 📸@athompsonsphoto vanlife

Advertisement

VWBusMag (@vwbusmag) Instagram Profile Photo vwbusmag

VWBusMag

image by VWBusMag (@vwbusmag) with caption : "Luke Wilkes built this cool high-top camper for him mum! We liked it so much we featured it in issue 77. 📸@athompsonspho" - 1871842663050695833
Report Download 1 86

Luke Wilkes built this cool high-top camper for him mum! We liked it so much we featured it in issue 77. 📸@athompsonsphoto vanlife

Gezgin Martı (@gezgin_marti) Instagram Profile Photo gezgin_marti

Gezgin Martı

Instagram Image by Gezgin Martı (@gezgin_marti) with caption : "Gün doğdu hep uyandık 
Siperlere dayandık 
Bağımsızlık uğrunada 
Alkanlara boyanık 
Yolumuz devrim yolu 
Gelin kardaşlar" at Nemrut - 1871081606229569437
Nemrut Report Download 2 377

Gün doğdu hep uyandık Siperlere dayandık Bağımsızlık uğrunada Alkanlara boyanık Yolumuz devrim yolu Gelin kardaşlar gelin Yurdumuz faşist dolmuş Vurun kardaşlar vurun vanlife @gezenbilir.karavan @folkgreen @project.vanlife @vanlifecamper

Gezgin Martı (@gezgin_marti) Instagram Profile Photo gezgin_marti

Gezgin Martı

Instagram Image by Gezgin Martı (@gezgin_marti) with caption : "1147 tarihli inşa kitabesine göre, Timurtaş b. İlgazi b. Artuk tarafından Artukoğulları Döneminde inşa ettirilen ve 12. " at Malabadi Köprüsü - 1868229883798011990

1147 tarihli inşa kitabesine göre, Timurtaş b. İlgazi b. Artuk tarafından Artukoğulları Döneminde inşa ettirilen ve 12. yy. Selçuklu Dönemi anıtsal mühendislik-mimarlık başyapıtlarından olan tarihi , 40.86 m açıklığındaki sivri ana kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsüdür. Malabadi Köprüsü; üzerinde bulunan insan, güneş ve arslan figürlü kabartmaları ve bünyesinde bulunan barınağı, helası ile özgün ve az sayıdaki köprü örneğidir. vanlife @gezenbilir.karavan @project.vanlife @vanlifecamper

Adventures of lola (@adventure_of_lola) Instagram Profile Photo adventure_of_lola

Adventures of lola

image by Adventures of lola (@adventure_of_lola) with caption : "Lola bringing some colour to the standard motorhome Aire.
.
.
#vwt5 #vwtransporter #vwcamper #vwcampervan #vwcampervanli" - 1867747587241532748
Report Download 0 56

Lola bringing some colour to the standard motorhome Aire. . . life

Gezgin Martı (@gezgin_marti) Instagram Profile Photo gezgin_marti

Gezgin Martı

Göbeklitepe Report Download 0 358

Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Bir yerleşim yeri değil, kült merkezi olarak tanımlanmaktadır. Buradaki kült yapılarının üretime geçiş aşamasına -tarım ve hayvancılığa- yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.Diğer anlatımla Göbekli Tepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç sistemine sahip olan avcı-toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezidir.Bu durumda bölgenin en erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın (PPN, Pre-Pottery Neolithic) A evresine (MÖ 9.600-7.300), yani günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir.Bununla birlikte Göbekli Tepe'deki en eski faaliyetleri tarihlendirme olanağı şimdilik yok, fakat bu anıtsal yapılara bakıldığında Paleolitik Çağ'a kadar uzanan, birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar giden bir geçmişi olduğu düşünülmektedir.Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının MÖ 8 bin dolaylarına kadar devam ettiği, ve bu tarihlerden sonra terk edildiği, başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. vanlife @gezenbilir.karavan @project.vanlife