Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage
  2. skyphotographer

#skyphotographer photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #skyphotographer on Instagram

Advertisement

image by jahan (@jahan_photographer) with caption : "The puzzle of color, on the ground
Photo:jahan
ساده باشیم.
ساده باشیم چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت.
کار ما نیست شن" - 1807588978125967057
Report Download 0 41

The puzzle of color, on the ground Photo:jahan ساده باشیم. ساده باشیم چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی «راز» گل سرخ، کار ما شاید این است که در «افسون» گل سرخ شناور باشیم. پشت دانایی اردو بزنیم. دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم. صبح‌ها وقتی خورشید، در می‌آید متولد بشویم. هیجان‌ها را پرواز دهیم. روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گل نم بزنیم. آسمان را بنشانیم میان دو هجای «هستی». ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم. بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم. نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان. روی پای تر باران به بلندی محبت برویم. در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است. که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. "سهراب سپهری" #skyphotographer کریدور پروازی تهران مشهد.

Advertisement

Advertisement

丂乇ム刀 レフ乇 (@azlansyah.s) Instagram Profile Photo azlansyah.s

丂乇ム刀 レフ乇

Report Download 0 7

🙈🙈 #skyphotographer

丂乇ム刀 レフ乇 (@azlansyah.s) Instagram Profile Photo azlansyah.s

丂乇ム刀 レフ乇

image by 丂乇ム刀 レフ乇 (@azlansyah.s) with caption : "🙈💕
#skyphotographer" - 1807282668339246888
Report Download 0 6

🙈💕 #skyphotographer