Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them ImgToon
  1. Homepage
  2. myfeatureshot

#myfeatureshot photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #myfeatureshot on Instagram

Advertisement

Advertisement

image by Sama (@samaa_raad) with caption : "از دست دادن زندگی چیزی نیست 
و هر وقت که لازم باشد 
من این شهامت را خواهم داشت!

اما از دست رفتن معنای زندگی 
و نابود شد" - 1874216983902516066
Report Download 0 32

از دست دادن زندگی چیزی نیست و هر وقت که لازم باشد من این شهامت را خواهم داشت! اما از دست رفتن معنای زندگی و نابود شدن بهانه‌ی هستی، این است آنچه تحمل کردنی نیست. نمی‌شود بی‌دلیل زندگی کرد ... کالیگولا آلبر کامو . . . . . ‏ #myfeatureshot

Advertisement